ලංකාව මට්ටු කරන්න එංගලන්තය අළුත් තුරුම්පුවක් සොයා ගනී

1 K Views

CricketLanka
Published 1 month ago

ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සෙල්ලම් කරන විදිය ගැන එංගලන්තය සැලසුම් කලේ අද ඊයෙක නෙවෙයි කියල මේ කතාව බැලුවම තේරෙයි..

0 Comments

Please login to comment